Viime vuoden lopun ja alkuvuoden 2019 aikana olemme kilpailuttaneet projektikilpailutusten lisäksi myös jo merkittävän määrän palveluita. Otos on vielä toki varsin lyhyeltä ajalta, mutta näyttäisi siltä, että yritykset ovat aikaisempaa innokkaampia kilpailuttamaan myös tietojärjestelmien tuki- ja ylläpitopalveluita. Usein hankitavaiheessa - kun kokemusta palvelusta ei vielä ole - ylläpitosopimusta ei osata rakentaa todellisten vaatimusten tasolle. Tarpeen yliarviointi johtaa kalliiksi koettuihin tukipalveluihin ja aliarviointi taas heikkoihin vasteaikoihin ja liiketoimintojen häiriöihin. 

Käyttövaiheen kustannukset ovat yleensä merkittävästikin rakennusvaiheen kuluja korkeampia - etenkin suosittujen SaaS-palveluiden kohdalla. Siksi niitä ei kannata jättää huomiotta myöskään sen jälkeen kun tuote on käytössä.

Riskejä voi pienentää käyttämällä kokenutta asiantuntijaa jo sopimusvaiheessa. Epätyydyttävän tilanteen voi myös nollata kilpailuttamalla tukipalvelut uudelleen. 

Molemmissa tapauksissa Zink IT Oy auttaa mielellään!

Ajankohtaista