zHealth

Prosessi ja järjestelmäratkaisu SOTE-toimialan auditointia ja laadunvarmistusta varten.

Antaa työkalut sekä palvelun tilaajalle että toimittajalle:

  1. Auditointien suorittamiseen ja raportointiin (sekä ulkoiset että sisäiset auditoinnit).
  2. Operatiivisten toimintojen kirjaamiseen ja raportointiin.
  3. Läheltä piti –tilanteiden kirjaamiseen ja viranomaisilmoitusten tekemiseen.

Tarjoaa avoimen ja ajantasaisen näkymän yksiköiden toimintaan.

Mahdollistaa sopimustenmukaisen toiminnan varmistamisen.

Antaa toimittajalle mahdollisuuden näyttää toteen, että toiminta on säädösten ja sopimusten mukaista.

Auditointi

Tarjoaa asiakkaan tarpeisiin mukautuvan ratkaisun auditointien suorittamiseen ja tulosten kirjaamiseen.

  1. Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
  2. Kertaluonteiset ja toistuvat auditoinnit
  3. Tulosten raportointi

Selainpohjainen käyttöliittymä.Kuvia ja muita liitemateriaaleja voidaan lisätä tarkastustuloksiin.

Löydettyjen poikkeamien korjaustehtävät osoitetaan vastuulliselle tiimille ja niiden toteuttamista voidaan seurata.

Raportit ja ajantasainen mittaristo auditointien tuloksista ja poikkeamien korjaamisesta.

Tehtävien seuranta

Järjestelmällä voidaan seurata operatiivisten tehtävien suorittamista halutulla tasolla.

Seurattavat asiat ja niistä vastuulliset henkilöt määritellään selainpohjaisella käyttöliittymällä.

Tarkistuksen suorittava henkilö kirjaa tehdyt toimenpiteet mobiiliapplikaatiolla.

Löydetyt poikkeamat raportoidaan ja niiden korjaaminen voidaan antaa tietyn henkilön hoidettavaksi määräaikaan mennessä Poikkeamat-moduulissa.

Poikkeamat

Löydetyt laatupoikkeamat, tapaturmat, läheltä piti –tilanteet ja vikailmoitukset voidaan kirjata ja raportoida poikkeamina sekä mobiiliapplikaatiolla että selainpohjaisella käyttöliittymällä.

Poikkeamasta voidaan kirjata myös kuvaa tai muuta liitemateriaalia.

Tapaturmista ja läheltä piti –tilanteista kerätään viranomaisraportointiin tarvittavat tiedot. Raportit voidaan ajaa suoraan järjestelmästä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ›

Kuva - Liiketoiminnan digitalisointi (2)